สตูล “Where the land meets the sea”

เที่ยวเมืองสตูล เมืองเล็กเงียบสงบแต่มีเพชรเม็ดงามซ่อนอยู่ที่สวยงามจนทำให้คนทั้งโลกตะลึง ฟังไม่ผิดครับ สวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลก

10 Cities you should not miss in “The Silk road” เมืองต้องห้ามพลาด บนเส้นทางสายแพรไหม

เส้นทางสายไหมคือเส้นทางการสายโบราณที่นักเดินทางในสมัยก่อนใช้เป็นทางนำสินค้าไปมาระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ทำให้เกิดมีความเจริญ รุ่งเรืองอย่างมากตลอดทาง รวมทั้งความหลากหลายของเชื้อชาติ วัฒนธรรม

“เบตง” ยังคง “โอเค” บันทึกการเดินทาง 4 วัน

 "เบตง" พูดชื่อนี้ขึ้นมา ใคร ๆ หลายคงนึกถึงเมืองในหุบเขาทางใต้สุดแดนสยาม ที่มีความผสมผสานระหว่างเชื้อชาติ ไทย มาเลเซีย และจีน ครั้งนี้ผมจึงเตรียมข้อมูลอยู่นานเพื่อจะวางแผนการเดินทางให้ปลอดภัยที่สุดเพื่อพิสูจน์ว่า "เบตง" ยังคง "โอเค" อยู่เสมอครับ

“เก้า” เหตุผลที่คุณควร “ก้าว” เท้ามาเที่ยว เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน

ด้วยเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้จังหวัดเชียงใหม่จัดเป็นอีกเมืองท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ฯลฯ