“เก้า” เหตุผลที่คุณควร “ก้าว” เท้ามาเที่ยว เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน

ด้วยเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้จังหวัดเชียงใหม่จัดเป็นอีกเมืองท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ฯลฯ