ตอนนี้สหรัฐอเมริกามีวัคซีน 3 ชนิดที่เปิดให้กับคนทุกคนคือ Pfizer-BioNTech / Moderna / Johnson&Johnson ผมขอสรุปสิ่งที่ควรรู้สำหรับท่านที่มีโอกาสหรือวางแผนจะไปจริงๆ
การดำน้ำโดยที่มีอาการคัดจมูกอยู่นั้นมีอันตรายอย่างยิ่งที่จะทำให้เยื่อแก้วหูฉีดขาดได้ นักดำน้ำจึงควรรู้สาเหตุ วิธีการป้องกัน และการรักษา
ติดตามการเดินทางของผมในเส้นทางพิชิตยอดเขาคิลิมานจาโร ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกา ดินแดนที่ความสูงเกือบ 6,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ตลอด 6 วัน
การไปเที่ยว ควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ไม่ได้ไปเที่ยวเพื่อไปป่วย การเตรียมตัวก่อนการเดินทางจึงสำคัญไม่แพ้การเดินทาง
ข้อมูลเกี่ยวกับสมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever certification) สำหรับการท่องเที่ยวยังประเทศในทวีปแอฟริกาหรือทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง (Yellow fever vaccination) สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เหลือง (Yellow fever) อาการเจ็บป่วยที่แสดง วิธีการติดต่อ วิธีการป้องกัน วิธีการรักษา พื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้เหลือง
ข้อควรรู้ ข้อควรระวัง แนวทางการใช้ยา Diamox หรือ Acetazolamide สำหรับนักเดินทางที่มีแผนการเดินทางไปยังพื้นที่สูง เพื่อป้องกันอาการแพ้ความสูง
แนวทางวิธีการป้องกัน AMS โรคที่เกิดจากการขึ้นที่สูง ระดับความเสี่ยงของการเดินทาง การวางแผนการเดินทางที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุด
โรคจากการขึ้นที่สูงคืออะไร เกิดจากสาเหตุอะไร ที่ไหนบ้างที่สามารถเกิดอาการได้ อาการเป็นอย่างไร แนวทางวิธีการป้องกันไม่ให้มีอาการป่วยจากการไปยังพื้นที่สูง