แนวทางการป้องกันโรคจากการขึ้นสู่ที่สูง

0
1368

นพ.อรรควิชญ์ หาญนวโชค

วว.เวชศาสตร์ป้องกัน (เวชศาสตร์การเดินทาง), อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต , Certificate in Travel Health™

วิธีการป้องกัน AMS โรคที่เกิดจากการขึ้นที่สูง

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงหลักการและแนวทางสำหรับประชาชนทั่วไปในการป้องกันโรคหรือความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากการเดินทางไปยังพื้นที่สูง โดยจะพิจารณาถึงความเสี่ยงและวิธีการป้องกัน

บทความเดิมเรื่อง โรคจากการขึ้นที่สูงคืออะไร ได้ที่นี่


ความเสี่ยงของเกิดโรคจากการขึ้นที่สูง

ระดับความเสี่ยง รายละเอียด คำแนะนำ
ต่ำ
 • ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติโรคจากการขึ้นที่สูงมาก่อน และ ไปยังพื้นที่ๆมีความสูงต่ำกว่า 2,750 เมตร
 • ผู้ที่ใช้เวลา ≥ 2 วัน ในการไปถึงพื้นที่ความสูง 2,500 – 3,000 เมตร แล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนระดับความสูงของที่พักน้อยกว่า 500 เมตรต่อวัน รวมถึงมีวันสำหรับพักในทุกๆความสูง 1,000 ที่เปลี่ยนไป
ไม่มีข้อบ่งชี้ในการรับประทานยา Acetazolamide
ปานกลาง
 • ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคจากการขึ้นที่สูง (AMS) และเดินทางไปยังพื้นที่ความมสูงระหว่าง 2,500 – 2,800 ภายในวันเดียวกัน
 • ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติโรคจากการขึ้นที่สูงมาก่อน และ ไปยังพื้นที่ๆมีความสูงต่ำกว่า 2,800 เมตร
 • ผู้ที่เปลี่ยนระดับความสูงของที่พักมากกว่า 500 เมตรต่อวัน ในขณะที่อยู่ที่พื้นที่สูงมากกว่า 3,000 เมตรขึ้นไป แต่ยังมีวันพักสำหรับทุกๆ 1,000 เมตรที่เปลี่ยนไป
พิจารณารับประทานยา Acetazolamide เนื่องจากมีหลักฐานที่บ่งบอกว่ามีประโยชน์
สูง
 • ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคจากการขึ้นที่สูง (AMS) และเดินทางไปยังพื้นที่ความมสูงมากกว่า 2,800 เมตร ภายในวันเดียวกัน
 • ผู้ที่เคยมีประวัติ ภาวะสมองบวมน้ำจากการขึ้นที่สูง และ ภาวะปอดบวมน้ำจากการขึ้นที่สูง
 • ทุกคนที่เดินทางไปพื้นที่สูงมากกว่า 3,500 เมตรในวันเดียวกัน
 • ผู้ที่เปลี่ยนระดับความสูงของที่พักมากกว่า 500 เมตรต่อวัน ในขณะที่อยู่ที่พื้นที่สูงมากกว่า 3,000 เมตรขึ้นไป แต่ไม่มีมีวันพักสำหรับการปรับตัว
 • ผู้ที่ขึ้นสูงพื้นที่สูงมากอย่างรวดเร็ว (เช่น การขึ้นยอดเขาคิลิมันจาโร ในระยะเวลาที่น้อยกว่า 7 วัน)
ควรจะรับประทานยา Acetazolamide

Ref : CDC Yellow book Chapter 2 Altitude Sickness

สรุปวิธีการป้องกัน AMS

 • ไม่ควรเดินทางเปลี่ยนความสูงอย่างฉับพลัน ทางเครื่องบิน เช่น การบินจากกรุงลิมา (Lima) ประเทศเปรู ไปยังสนามบินเมืองคุชโก (Cusco) ภายในเวลา 1 ชั่วโมง (จากระดับความสูงที่น้ำทะเลไปยัง 3,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล)
 • ที่พักในแต่ละคืน (Sleeping altitude) ไม่ควรมีความสูงแตกต่างกันน้อยกว่า 500 เมตร
 • ทุกๆความสูง 1,000 เมตรที่เปลี่ยนไป ควรจะมีวันพัก 1 วันสำหรับการให้เวลาร่างกายได้ปรับตัว (Acclimatization day)
 • สำหรับแนวทางการรับประทานยา Diamox สามารถอ่านต่อได้ ที่นี่ “ยา Diamox หรือ Acetazolamide”

การปฎิบัติตนอื่นๆที่ควรทำ

 • ดื่มน้ำเยอะๆ
 • เลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของแอลกฮอล์อย่างเด็ดขาด
 • พักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวัน
 • ควรพบแพทย์ก่อนเดินทาง

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.